رستوران میرزا قاسمی

خیابان کاشانی ، مقابل کاشانی 7 ، میرزا قاسمی | تلفن : 32256192 - 051

سفارشات فقط در ساعات کاری

متوسط زمان تحویل : 15 تا 25 دقیقه

ساعات کاری : 11:00 الی 23:00